Drukuj

Cele i formy działania

Wyjątki ze STATUTU
[par.5] Fundacja zostaje powołana do działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w celu promowania aktywności społecznej i zdrowia psychicznego człowieka oraz edukowania i dbania o jego rozwój personalny poprzez częstszy i wszechstronny kontakt z kulturą.

[par.6] Cele Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:
- organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, festiwali i konkursów muzycznych, teatralnych i plastycznych;
- organizowanie i wspieranie działań amatorskich i profesjonalnych zespołów muzycznych i teatralnych; [...]
- prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleń, warsztatów i ognisk artystycznych; [...]
- dokonywanie nagrań dźwiękowych i filmowych oraz publikowanie ich na nośnikach różnego typu;
- kultywowanie języka kaszubskiego i tradycji regionu kaszubskiego ...
(zobacz pełny STATUT)

Poprawiono: 18 grudzień 2019